Referenties

Jan van Kollenburg – voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Haaren
“Sinds mijn voorzitterschap bij de Adviesraad Sociaal Domein Haaren, heb ik zeer prettig met Carlette samengewerkt. Carlette bood alle ondersteuning om ons te laten vergaderen zonder ons zorgen te hoeven maken over de organisatie daaromheen. Voor een team met wisselende samenstelling was de secretariële ondersteuning als constante factor van onschatbare waarde. De leden vonden dat zeer prettig. Het uitschrijven van de adviezen pakte ze erg professioneel op. De verslagen waren altijd helder en duidelijk en steeds hield ze de afspraken en voortgang van de acties in beeld. Wij konden ons zo goed focussen op het werk waarvoor wij als leden in de adviesraad gevraagd waren. Zeer deskundig iemand!”

Jan van Ooyhuizen – regiomanager OTIB  zuid Nederland tot december 2018
“Met Carlette heb ik bijna 10 jaar samengewerkt op het gebied van ondersteuning en coördinatie van projecten. Een organisatietalent met goede ideeën. Duidelijke afspraken die altijd snel en zorgvuldig worden opgevolgd. Strakke lijnen en altijd bereikbaar, zelfs in de weekenden!  Daarnaast was Carlette creatief en een goede schrijver van verslagen, artikelen, maken van schema’s, presentaties etc.  Carlette wist waar het over ging en kon zich goed inleven in de materie. Heel fijn mee samengewerkt! ”

Harry van Hal voormalig voorzitter Wmo Adviesraad Haaren
“In de hoedanigheid van voorzitter van de Wmo adviesraad heb ik 8 jaar zeer prettig samengewerkt met Carlette. Zij beheerde het secretariaat en deed dat zeer professioneel met onder andere de verslaglegging. Altijd op tijd, accuraat, flexibel en bereid om te helpen. Ook door haar creativiteit wist ze van de jaarverslagen een mooi document te maken, ontwierp ze ons logo en maakte de foto’s voor enkele publicaties. Door de ondersteuning  van Carlette konden wij ons werk doen waarvoor we in de adviesraad zitting hadden.”

Bing Lie voormalig voorzitter Ketenoverleg Limburg
Na een korte, heldere en zakelijke kennismaking begon Carlette in januari 2013 met haar werkzaamheden voor ons.
Meteen was duidelijk dat zij op een professionelere manier te werk ging dan wij voorheen gewend waren. De concept-verslagen werden enkele dagen na de vergadering, na goedkeuring definitief gemaakt, en meteen diezelfde week verstuurd naar alle deelnemers en overige belanghebbenden.
Naast de verslaglegging van onze bijeenkomsten nam Carlette op zich om onze input voor de nieuwsbrieven van OTIB- RBPI op een creatieve manier te verzorgen.
Ook had zij een belangrijk aandeel in het ontwikkelen en up to date houden van onze website.
Toen wij als nieuw project onze jaarlijkse UITmarkt wilden gaan organiseren vonden wij in Carlette de broodnodige duizendpoot  die feitelijk het grootste deel van de organisatie voor haar rekening nam.
Van uitgebreid draaiboek, flyers, uitnodigingen naar deelnemers, potentiele bezoekers en bedrijven, catering, party tent, inrichting, geluidinstallatie , workshops, etc. etc.

Tijdens het evenement was zij alom aanwezig om alles op rolletjes te laten lopen.

Ook deed zij achteraf een uitgebreide evaluatie, met veel fotomateriaal.
In 2015 besloten wij samen met het UWV en OTIB deel te nemen aan een site event van “ Serious Request “  in Heerlen.

Weer nam Carlette het leeuwendeel van de organisatie voor haar rekening en was uiteraard alle dagen van het evenement in Heerlen aanwezig.

Net zoals bij onze UITmarkten was alles tot in de puntjes georganiseerd en ook dit werd een doorslaand succes.
In Carlette vonden wij een meer dan meedenkende, accurate en vooral fijne collega.