Clip & Klaar

In 2008 ben ik samen met Mieke Groen gestart onder de naam Clip & Klaar. Samen bedachten wij dat twee meer weten dan één. Samen kun je meer, kun je sparren, overleggen en werken.
Daarna volgden meerdere aanhangers van het idee en vormden we een groep van zes professionals.
Door uiteenlopende ideeën, verwachtingen en organisatorische redenen is besloten om terug te keren naar het oorspronkelijk aantal van twee.

Samen met Jolanda Verhoof ben ik onder deze naam verdergegaan. Ik voer onder deze naam het merendeel van mijn opdrachten uit. De opdrachten die via Clip & Klaar worden aangevraagd worden ook door andere samenwerkingspartners onder deze naam uitgevoerd. Clip & Klaar staat voor kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid.

Clip & Klaar is geen bedrijf maar een paraplunaam waaronder werkzaamheden worden uitgevoerd. Voordeel is dat er altijd expertise in huis is voor de hulpvraag. We kunnen snel schakelen en elkaar vervangen.